Warunki sprzedaży sadzonek

Sadzonki

1. ILOŚĆ: Ilość może odbiegać od uzgodnionej ilości o +/-10% jako całości.

2. KOPANIE: Kopanie jest w uzgodnionym terminie. Silny deszcz może np. spowodować, iż termin kopania zostanie przełożony.

3. KLASYFIKACJA: Wszystkie przygotowania będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami klasyfikacji (o ile nie zostanie uzgodnione inaczej - por. umowa).

4. KONTROLA: W przypadku, gdy Kupujący będzie tego wymagał z wyprzedzeniem, Sprzedający będzie zobowiązany udostępnić do kontroli wszystkie miejsca, z których towary mogą zostać podjęte w przypadku danej dostawy.

5. CZAS DOSTAWY: Zarówno uzgodniony czas dostawy jak i ilości będą przestrzegane przez obie strony. Odstępstwa będą dopuszczalne tylko wówczas, gdy będą uzgadniane pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

6. ZAŁADUNEK: Sprzedający zapewni wszelką niezbędną siłę roboczą/sprzęt, w uzgodnionym na załadunek czasie. Czas załadunku dla samochodu ciężarowego z przyczepą zazwyczaj nie może przekraczać 4 godzin od chwili przyjazdu. zarówno ciężarówka jak i przyczepa muszą być gotowe do załadunku w momencie przyjazdu. Czas oczekiwania, wynagrodzenie nadliczbowe, itp. będą pokrywane przez Kupującego. Towary będą załadowywane według typu oraz klasyfikacji.

7. DOWÓD DOSTAWY: Dokładny opis dotyczący ilości i typu będzie dostarczany przez Sprzedającego do każdego zamówienia. Zgodnie z konkretnymi uzgodnieniami dokonanymi z Kupującym, dowody dostaw będą dołączane do towarów lub przesyłane Kupującemu.

8. PRZENIESIENIE RYZYKA: Pod każdym względem, ryzyko z tytułu towarów pozostanie po stronie Sprzedającego do momentu uzgodnionego terminu dostawy.

9. PŁATNOŚĆ: W przypadku, gdy płatność nie zostanie zrealizowana w terminie, naliczone zostaną odsetki. Stopa procentowa będzie w wysokości oficjalnej stopy dyskontowej obowiązującej w Polsce plus 6%.

10. SKARGI: Aby mogły być uznane za złożone na czas, reklamacje co do ilości i jakości towarów muszą być składane najpóźniej w ciągu 48 godzin od rozładunku.
Jeśli strony nie osiągną porozumienia w sprawie klasyfikacji lub innych sprawach w związku z ilością roślin zielonych/choinek, wszelkie spory będą rozstrzygane przez dwóch rzeczoznawców powołanych wspólnie przez Kupującego i Sprzedającego. W przypadku, gdy Kupujący oraz Sprzedający nie będą mogli osiągnąć porozumienia w oparciu o opinię rzeczoznawców, sprawa będzie rozstrzygana przez sądy.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO: Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku, gdy liczba wadliwych produktów nie przekracza 10% dostawy. Odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do wartości towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków przez Kupującego.

12. SIŁA WYŻSZA: Wszystkie umowy sprzedaży będą z zastrzeżeniem opóźnienia spowodowanego strajkiem, lokautem lub jakimkolwiek innym zdarzeniem siły wyższej.

13. SPORY: Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami w związku z niniejszą Umową będą regulowane przepisami polskiego prawa. Strony umowy poddają się jurysdykcji Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Sprzedającego w chwili sporządzania niniejszej Umowy.

 

Więcej znajdą Państwo na

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na sadzonki

 
W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 602599533 lub napisanie emaila na adres: anna@orfo.pl.
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x